• 0
    0 تومان

Antminer S11

Hashrate: 20.5 Th/s
(Low power: 17.5 Th/s)
Power: 1435W
(Low power: 1000W)
670

Antminer S9j

Hashrate: 14.5 Th/s
Power: 1350W
400

Whatsminer M3 V2/2

Hashrate: 13 Th/s
Power: 2200 W
135

Whatsminer M3 V2.0 (استوک)

Hashrate: 12.5 Th/s
Power: 2200 W
120

Antminer T9+

Hashrate: 10.5 Th/s
Power: 1432 W
280

Antminer DR3

Hashrate: 7.5 Th/s
Power: 1400 W
10,900,000 تومان

Canaan Avalon 851 (x5)

Hashrate: 15 Th/s (x5)
Power: 1450 W (x5)
1780

Antminer S9

Hashrate: 13.5 Th/s
Power: 1300W
300
$10
هدیه بگیرید
با عضویت در خبرنامه ما می توانید