• 0
    0 تومان

Antminer S11

Hashrate: 20.5 Th/s
(Low power: 17.5 Th/s)
Power: 1435W
(Low power: 1000W)
975

Antminer S9j

Hashrate: 14.5 Th/s
Power: 1350W
530

Whatsminer M3 V2/2

Hashrate: 13 Th/s
Power: 2200 W
350

Whatsminer M3 V2.0 (استوک)

Hashrate: 12.5 Th/s
Power: 2200 W
240

Antminer T9+

Hashrate: 10.5 Th/s
Power: 1432 W
360

Antminer DR3

Hashrate: 7.5 Th/s
Power: 1400 W
10,900,000 تومان

Antminer L3+

Hashrate: 504 Mh/s
Power: 800 W
230

Antminer S9

Hashrate: 13.5 Th/s
Power: 1300W
395
$10
هدیه بگیرید
با عضویت در خبرنامه ما می توانید